Класация

Избор на редактора

1
2
3
4
5
6
7
8.6

Страхотен

Слава (Glory)

8
9
8.5

Страхотен

Café Society

10
8.4

Страхотен

Тя (Elle)

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Избор на потребителя

1
2
3
4
5
9.5

Потреб

Слава (Glory)

6
7
8
9
10
11
12
8.5

Потреб

Патерсън (Paterson)

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
7

Потреб

Лейди Зи (Lady Zi)

26
27
28
29
30

Загубена парола

Регистрация